La USC i el periòdic Justícia Social

El juliol de 1923, Feliu Elias participa en la fundació de la Unió Socialista de Catalunya, escissió catalanista del PSOE. Al llarg dels anys 20 va publicar caricatures i articles al periòdic del partit, el Justícia Social. Article publicat el 7 de juny de 1924 al Justícia Social, demanant solidaritat amb el dibuixant Shum, condemnat a mort pel seu activisme anarquista.

Els artistes de catalunya

Artistes catalans: Un dels nostres, jove, intel·ligent, home de cor, home brau que va jugar-se la vida per la Justícia, està en perill. De gairebé tots els estaments han eixit veus d’intercessió a favor de l’indult d’aquest artista: En Joan Bta. Acher. De tots els estaments i de totes les terres, àdhuc de Catalunya, han eixit veus de clemència — encara que les veus catalanes en aquesta ocasió, han estat les més escasses, encara que ni un sol artista, ni un sol cercle ‘o agrupació d’artistes catalans ha badat boca a hores d’ara a favor del germà tan greument menaçât. Havem instat al Real Círculo Artírstico, de Barcelona, el més autoritzat i el més influient, per a que es decidís a aquest acte de companyonïa, i no havem tingut la fortuna de reeixir.

Cal, doncs, fer una crida pública per a enterar-vos d’aquest perill d’un dels nostres, quan ja fa temps que tots els artistes del món se’n han enterat: convé dirvos que tenim l’obligació de fer quelcom en favor de la vida d’En Joan Bta. Acher, encara que el vostre gest de germanor vingui després del gest dels artistes més llunyans i estranys. Cal fer això encara que la cara us caigui de vergonya d’haver esperat tant de temps. El vostre silenci en aquesta ocasió és horrible — tant si és degut al descorreixement de la tragèdia com si és degut a la indiferència o a jla mala voluntat. Aneml — Què feu? — Mireu que el temps apremi» i el nostre camarada empresoijat, demés del perill que corra, pateix molt.

Joan Sacs